תקנון האתר

תנאי התקנון עשויים להשתנות מעת לעת ו NAPPYCAKE שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
יש להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות
.

1. קריאת התקנון, הבנת תכניו והסכמה להוראותיו היא תנאי מקדים עבור כל הגולש באתר ו/או מזמין באמצעות האתר משלוח באמצעות שירות השליחים או באמצעות איסוף עצמי.

2. הגלישה באתר מהווה את הסכמת הגולש והתחייבותו שלא לעשות כל שימוש באתר זה אלא למטרות לשמן נוסד.

3. לצורך הזמנת השירות נדרש הגולש להזין את כל הפרטים הנדרשים בתהליך ההזמנה באתר . נאפי קייק או מי מטעמה לא תוכל להיות אחראית על טעויות שיכול שיתבצעו במזיד או שלא במזיד על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, נאפי-קייק לא תהיה אחראית במישרין או בעקיפין בכל מקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

4. כל המחירים בחנות כוללים מע"מ אלא אם צוין מפורשות אחרת .

5. רכישה רגילה

  במכירה רגילה מוצעים מוצרים במחיר קבוע מראש. הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן

א. החנות תציג מארזי שי מסוגים שונים לרבות כל הפרטים אודות המוצרים המוצעים למכירה ואת מחירם כפי שנקבע מראש.

ב. לאחר הוספת המוצרים המבוקשים ל"עגלת הקניות" ימשיך הקונה בעמוד "עגלת הקניות" ל"אישור קנייה" ושם ימלא את פרטיו המלאים ולאחר מכן יסתיים הליך הקנייה האינטרנטי.

ג. הסליקה באתר הינה באמצעות חשבוןPAYPAL – או באמצעות כרטיס אשראי. לחליפין באמצעות רכישה טלפונית באשראי.

ד. שליחות באמצעות שליח מותנת בהזמנת מוצרים בעלות מינימלית של 120 ש"ח (לא כולל דמי שליחות).

ה. המזמין זכאי לבטל עסקה תוך 14 ימים מקבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם.
הודעה על ביטול תימסר לחברה בפקס, דוא"ל או דואר.

ו. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך.

ז. בעת ביטול עסקה עקב פגם א אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן והחזרת המוצר תעשה על חשבון החברה.

ח. מחירי המוצרים כפי שמופיעים באתר, יהיו תקפים במועד ביצוע ההזמנה.

ט. נאפי-קייק רשאית מעת לעת לשנות את מחירי המוצרים המוצעים והנמכרים באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

י. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע, יסופקו במחיר זה כל זמן שהמבצע בתוקף.

יא. בנוסף למחירי המוצרים, יחויב הלקוח בדמי משלוח בהתאם לאזור החלוקה, כפי שיופיע באתר.(להלן: דמי המשלוח)

יב. נאפי-קייק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דמי המשלוח לכל אחד מהאזורים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי מבלי ליתן הוראה מוקדמת.

 

6. החזרות והחלפות

א. החזרת או החלפת מוצר על ידי לקוח מזמין:

 • הלקוח זכאי להחזיר או להחליף את המוצר תוך 14 יום, בהתאם לחוק הגנת הצרכן (ראו "ביטול עסקה").
 • הלקוח יישא בעלויות השילוח.

ב. החזרת או החלפת מוצר שהתקבל במתנה:

 • הלקוח זכאי להחליף את המוצר תוך 30 יום מיום קבלת המתנה.
 • הלקוח יישא בעלויות השילוח.

ג. תנאי החלפת המוצרים:

 • החלפת מוצרים תתבצע אך ורק אם החבילה לא נפתחה.
 • יש לבצע תיאום בטלפון: 052-5616949.

ד. מגבלות החלפה והחזרה:

 • לא ניתן להחליף חלקים מהמארז, אלא רק את המארז בשלמותו.
 • לא ניתן להחזיר מוצרים כגון: טיטולים, מוצצים, מוצרי היגיינה ומוצרים בהתאמה אישית.

החזרת מוצרים / ביטול עסקה על ידי הלקוח:

 • אופן רכישת מוצרים וביטול עסקה באתר כפופים לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ויתר הוראות הדין הרלוונטיות.
 • לא ניתן להחזיר מוצר שנעשה או הותאם אישית עבור הלקוח.

ביטול הזמנה מצד הלקוח:

 • אם ברצונך לבטל הזמנה, יש להודיע לנו בכתב דרך דף שירות לקוחות באתר. יש לציין את שם המזמין ואת מספר ההזמנה.

דגשים נוספים לביטול הזמנה:

 • מוצרים בעיצוב אישי, מוצרים עם הדפס או רקמה, או מוצרים שהותאמו ושונו במיוחד עבור הלקוח לא ניתן לבטל אם החל כבר תהליך הייצור.
 • במידה והמוצר לא נשלח עדיין, נוכל לזכות על דמי המשלוח בלבד, במידה והם שולמו על ידי הלקוח.
 • במידה והמוצר כבר נשלח, לא ניתן לקבל זיכוי על דמי המשלוח.
 • מוצרים שכוללים סקיצה שנשלחה ללקוח ניתן לבטל כל עוד המוצר לא הודפס. אם נשלחה סקיצה ללקוח ינוקו דמי ביטול בסך 39 ש”ח.
 • מוצרים שכוללים איור אישי שצויר על ידי גרפיקאים ניתן לבטל כל עוד המוצר לא הודפס. אם נשלחה סקיצה ללקוח ינוקו דמי ביטול בסך 120 ש”ח.
 • במקרה של ביטול, זיכוי יינתן פחות 5% (מקסימום 50 ש”ח) דמי ביטול.

 

7.   אחריות:

א. נאפי קייק אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "הנזק" )שייגרם ללקוח החברה ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בחברה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בחברה וכד'.

ב. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.

ג. הלקוח פוטר את החברה מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

ד. נאפי קייק לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'/

ה. נאפי קייק לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון או פקסימיליה) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

ו. נאפי קייק לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו בחברה ואשר צד ג' שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברה, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

ז. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא החברה  בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

 

8. אספקת המוצרים

א. החנות תדאג למשלוח המוצרים שהוזמנו באתר לכתובת כפי שהוקלדה על ידי הלקוח בדף ההרשמה

ב. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל החברות להובלת המוצרים..

 

9. משלוחים

א. לפניכם מידע על המשלוחים להזמנות באתר. בכל שאלה נוספת, נשמח לסייע במייל: nappy4cake@gmail.com או באמצעות הטלפון- 052-5616949

ב. אפשרויות המשלוח והעלויות בקנייה באתר:

 • איסוף עצמי מהחנות– הזמנתך תהיה מוכנה לאיסוף תוך 24 שעות לא כולל שישי בערב, שבת וחגים יש לבחור "איסוף עצמי" בעת ביצוע ההזמנה.
 • משלוח עד הבית- 

באר שבע (כולל ביה"ח סורוקה)- עלות 25 ₪. זמן אספקה- 1-2 ימי עסקים לא כולל שישי, שבת וחגים.

שאר האזורים (כולל בתי חולים)- עלות 35 ₪. זמן אספקה- 2-4 ימי עסקים לא כולל שישי, שבת וחגים.

משלוח פיק אפ (לנקודת איסוף)- עלות 20 ₪. זמן אספקה- 5-7 ימי עסקים לא כולל שישי, שבת וחגים.

איזורים מוחרגים- עפ"י רשימת האזורים החריגים של חברת השליחויות כולל אילת- זמן אספקה- 4-7 ימי עסקים לא כולל שישי, שבת וחגים.

ג. בהזמנה מעל 300 ₪- משלוח חינם! – במידה והחברה מבצעת מבצעים בנוגע למשלוחים היא רשאית להפסיק את המבצעים בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

ד. אם וכאשר הלקוח המקבל את החבילה לא נמצא בביתו או שאינו זמין בטלפון בעת ביצוע המשלוח- המשלוח יצא להפצה נוספת במועד מאוחר יותר ועשוי להתעכב בכ-3 ימי עסקים נוספים

ה. בתקופות שקודמות לחגים ובמהלך החגים, ייתכנו עיכובים בזמני ההפצה, כמו כן במהלך חודש נובמבר ותחילת דצמבר (חודש חגי האינטרנט)

ו. פריטים המוחזרים לשולח (NAPPYCAKE) מכל סיבה שהיא (מסרב לקבל, כתובת שגויה וכ'ו) יחויבו במחיר השליחות.

ז. משלוחים שיוזמנו עד השעה 10:00 ייחשבו להזמנה באותו יום העסקים. משלוחים שיוזמנו אחרי שעה 10:00 ייחשבו להזמנה של יום העסקים הבא. לא ניתן לבצע משלוחים בימי שישי וערבי חג. *שימו לב: על מנת לייעל את המשלוח אליכם, בעת הקניה באתר מומלץ לבחור משלוח לכתובת שבה הנכם נמצאים רוב יומכם – בעבודה, בבית או בכל כתובת אחרת לבחירתכם. 

ח. אזורי שילוח:

ניתן לבצע הזמנה באתר לכל אזורי הארץ (רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת רשומה מטה) למעט המוחרגים על ידי מדיניות חברת המשלוחים (רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת רשומה מטה)

ט. שינוי אופן השילוח לאחר ביצוע הזמנה:

ניתן לשנות את אופן השילוח באמצעות הטלפון בתוך שעה מרגע ההזמנה, בטלפון: 052-5616949

 

10. כללי

א. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את החנות.

ב. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש באמצעות האתר .

ג. אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של החנות.

ד. אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

 

11. החוק החל והתניית שיפוט:

א. על ההתקשרות בין הלקוח לבין החברה  לרבות במסגרת האמור בתקנון זה  יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

ב. החברה והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט השלום בבאר שבע בלבד.

 

12. אבטחה:

א. הלקוח מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים, בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות ניסיונות לבדיקת חדירותו, שיבוש ו/או ניסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

ב. החברה  תפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

 

13. פרטיות

א. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגר המידע של החברה יהא עליו להודיע על כך לחברה בכתב בהתאם להוראות כל דין

ב. החברה תהא רשאית להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך פרסום.

ג. הזכויות באתר זה הינן הקניין הרוחני של החברה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין

ד. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

ה. שם החברה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

ו. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

ז. החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות  האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

ח. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 

שירות לקוחות

בכל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות מידע על שימוש בהם או פרטים ובירורים באשר לחנות ופעילותה , ניתן לפנות אל

NAPPYCAKE, פרופ' שמשון עמיצור 7/2, באר שבע. 0525616949

או במייל: reutadari204@gmail.com